Free ebook HTML5. Nieoficjalny podr?cznik download

Štítky:, , , , ,
Poznaj mo?liwo?ci HTML5!

HTML5 to co? wi?cej ni? j?zyk s?u??cy do tworzenia stron WWW to zbiór kilkunastu niezale?nych standardów sieciowych pod jednym wspólnym szyldem. Z rozmachem wkracza do codziennego ?ycia projektantów stron internetowych. Jego nowe mo?liwo?ci naprawd? robi? wra?enie: obejmuj? ?cis?? integracj? ze ?rodowiskiem przegl?darki internetowej, us?ugi geolokalizacyjne, doskona?e wsparcie dla multimediów i aplikacji offline. Jeszcze niedawno takie mo?liwo?ci nie ?ni?y si? ?adnym webmasterom, a dzi? s? w zasi?gu ka?dego! Dzi?ki kolejnej ksi??ce z serii „Nieoficjalny podr?cznik“ nie musisz odkrywa? tajników HTML5 na w?asn? r?k?. Znajdziesz tu wszystkie istotne informacje, dzi?ki którym b?yskawicznie zaczniesz korzysta? z dobrodziejstw HTML5. W trakcie lektury nauczysz si? dynamicznie rysowa? elementy, u?ywa? geolokalizacji oraz przechowywa? dane u?ytkowników w lokalnych magazynach danych. Ponadto poznasz nowe znaczniki oraz ich przeznaczenie. HTML5 to przysz?o?? sieci, dlatego ju? dzi? warto pozna? jego mo?liwo?ci! HTML5 to:

  • wsparcie dla plików multimedialnych
  • us?ugi geolokalizacyjne
  • wygodne przechowywanie danych
  • aplikacje offline
  • standard nowoczesnej sieci Internet!

Sprawd?, jak b?dzie wygl?da? sie? jutra, i zacznij korzysta? z tego ju? dzi?!


Download file
Other Format: PDF, EPUB, TXT, CHM, WORD, PPT
More HTML5. Nieoficjalny podr?cznik download link


http://www.zippysharesearch.net/65454/use2451/html5-nieoficjalny-podrcznik.zip
http://www.nulled-share.pl/dat/2016/=6555689.zip
http://www.88zippyshare.eu/ref=html5-nieoficjalny-podrcznik.zip
http://www.zippysharesearch.eu/themes-2016/html5-nieoficjalny-podrcznik
http://www.115zippyshare.com/referar=5589941412UM/6g8hjkffc.zip
http://www.nulled-share.pl/files-1656468.html

Tags , , , , ,

Category:

Download HTML5. Nieoficjalny podr?cznik.pdf, download HTML5. Nieoficjalny podr?cznik.epub, download HTML5. Nieoficjalny podr?cznik.txt, download HTML5. Nieoficjalny podr?cznik.chm, download HTML5. Nieoficjalny podr?cznik.word, download HTML5. Nieoficjalny podr?cznik.ppt, Download eBooks in HTML5. Nieoficjalny podr?cznik Pdf, ebooks free premium download HTML5. Nieoficjalny podr?cznik pdf, free epub download